Kurz Introduction to children’s palliative care

| Nezařazené

V návaznosti na První českou konferenci dětské paliativní péče se v Praze ve dnech 10. -12. 12. 2014 konal třídenní kurz Introduction to Children`s Palliative Care, který pořádala obecně prospěšná společnost TŘI v prostorech, které poskytla společnost ČEZ, a.s..

Kurz vedený dvěma zkušenými zahraniční lektorkami (Maraliza De Hann, Natasa Savva) z International Children`s Palliative Network, byl skvělou příležitostí k seznámení se s komplexním přístupem k dětské paliativní péči.

Mezi tématy byly např. historie dětské paliativní péče, bolest u dětí, její vyšetření a léčba, práva dětí, komunikace s nimi o nemoci a smrti, sdělování nepříznivé zprávy, psychosociální problematika, principy zakládání pracovišť dětské paliativní péče a další.

Kromě přehledu teoretických východisek a možných modelů získali účastníci kurzu i řadu praktických nástrojů a postupů pro start i návazné poskytování dětské paliativní péče v ČR. Vzhledem k omezenému počtu účastníků se k práci v malé skupině dala využít i řada interaktivních technik. Díky nim si účastníci mohli nabyté vědomosti a předané zkušenosti i prakticky vyzkoušet.

Obsažný kurz posílil motivaci účastníků k dalším krokům, které povedou k rozvoji dětské paliativní péče v České republice a inspiroval ke vzájemné spolupráci na jejím poli.

O tomto kurzu vyšel článek na webu www.ehospice.com více zde.

První česká konference dětské paliativní péče
Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě buduje denní stacionář pro dětské pacienty