ANALÝZA Poskytování dětské paliativní péče

| Nezařazené

Studie systematicky mapuje a popisuje připravenost a schopnost praktických lékařů pro děti a dorost a nemocnic v regionech přijmout do péče dítě s život omezujícím nebo s život limitujícím onemocněním, případně dítě v terminální fázi nemoc. Mapuje také  postoje dětských lékařů a jejich informovanost v oblasti dětské paliativní péče. K dosažení tohoto cíle byla využita kvantitativní data ze dvou dotazníkových šetření.

ANALÝZA Poskytování dětské paliativní péče [PDF]

Pediatric Critical Care Medicine věnované paliativní péči
Doporučení sekce dětské paliativní péče v době pandemie COVID-19