Kurzy 2022

| Pozvánky
Počínaje rokem 2022 realizuje Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP své vzdělávací akce ve spolupráci s Institutem Pallium. Sekce zůstává odborným garantem vzdělávání a zajišťuje lektory pro jednotlivé kurzy. Na kurzy se můžete přihlašovat zde.

Číst více