Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek

| Nezařazené

V roce 2014 získal Mobilí hospic Ondrášek podporu Nadačního fondu Avast z programu Spolu až do konce, díky této podpoře zahájili  činnost vzdělávacího centra, jehož cílem je vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti domácí hospicové péče formou kurzů a stáží.

Na rok 2015 plánuje centrum následujíci kurzy:

Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem (26. 3. a 17. 9. 2015) pro sociálním pracovníků

Domácí hospicová péče pro děti (19. 3. a 24. 9. 2015) – kurz je určen zdravotním sestrám

Dětská paliativní péče (16. 5. 2015) pro lékaře

Podrobné informace o kurzech a možnostech přihlášení naleznete na našich webových stránkách www.mhondrasek.cz v sekci Centrum vzdělávání.

Zájemci o absolvování kurzů se mohou obracet na koordinátorku CV MHO:

Bc. Radka Adamcová

e-mail: vzdelavani@mhondrasek.cz

Tel.: 601 585 419

Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě buduje denní stacionář pro dětské pacienty
V pravém rohu nebe