Definice dětského lůžkového hospice

| Nezařazené

Sekce dětské paliativní péče se rozhodla definovat dětský lůžkový hospic, neboť v poslední zaznamenala nedorozumění týkající se tohoto pojmu. Podobně jako u dalších aspektů dětské paliativní péče, ani v tomto případě nelze vycházet z toho, jak je realizována hospicová péče o dospělé pacienty. Jak je patrné ze samotné definice, těžiště dětské lůžkové hospicové péče je v respitních službách.

Definice dětského lůžkového hospice

Dětský lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující specializovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Zaměřuje se na zlepšení kvality života dětí a mladých lidí se závažným onemocněním, u kterých se neočekává, že budou žít v dospělosti, a jejich rodin. Poskytuje flexibilní a praktickou podporu celé rodině, často po mnoho let a v jakékoli fázi onemocnění dítěte nebo mladistvého. Služby dětského lůžkového hospice zahrnují převážně odlehčovací pobyty, pomoc při zvládání bolesti a jiných symptomů závažného onemocnění, a podporu rodinným příslušníkům, včetně sourozenců. Terminální péče o dětské hospitalizované pacienty nebývá ve srovnání s objemem poskytované respitní péče dominantní. Lůžkový hospic také nabízí podporu v období truchlení rodině tak dlouho, dokud bude potřeba.

Charta práv práv dětí, jejichž život je v důsledku jejich nemoci nebo stavu zkrácen či ohrožen
Publikace Když zemře miminko ke stažení