I. Regionální konference Dětské paliativní péče

| Nezařazené

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

srdečně vás zveme na I. Regionální konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční 23. března 2017 v Pardubicích.

Hlavním cílem konference je předat informace o dětské paliativní péči. Představíme pohled dětského lékaře, přiblížíme práci zdravotní sestry v nemocničním paliativním týmu i zdravotní sestry docházející do rodin.

Nastíníme role sociálního pracovníka, psychologa a dalších profesí, které vstupují do celého procesu péče v jeho průběhu i v samém závěru.

Dílčím cílem je také informování o zahájení poskytování dětské mobilní paliativní péče v regionu a navázání spolupráce.

Více informant na www.energeia.cz.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za realizační tým konference

Jana Černocká a Petr Kuneš

VIDEO Představení činnosti Pracovní skupiny dětské paliativní péče
Jak probíhala První regionální konference dětské paliativní péče?