Jak probíhala První regionální konference dětské paliativní péče?

| Nezařazené

V sále Jana Kašpara na Komenského náměstí v Pardubicích proběhla ve čtvrtek 23. března 2017 pod záštitou České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM JEP) první regionální konference na téma dětské paliativní péče. Organizátorem byla  obecně prospěšná společnost Energeia, která od letošního roku plánuje  poskytování mobilní dětské paliativní péče v Pardubickém kraji.

Více než šest desítek účastníků přivítal radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr, MBA,  pod jehož záštitou konference probíhala. Úvodní slovo pronesl primář dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice MUDr. Marian Šenkeřík. Odborným garantem konference a zároveň i přednášející v dopoledním bloku byla primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a současně předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP MUDr. Mahulena Mojžíšová.

Cílem vzdělávací akce bylo poskytnout co nejvíce informací o paliativě z pohledu dětského lékaře, přiblížit práci zdravotní sestry v nemocničním paliativním týmu a zdravotní sestry, docházející do rodin. Mluvilo se i o roli sociálního pracovníka, psychologa  i dalších pomáhajících profesí, potřebných v průběhu péče o dětské pacienty.

V úvodním přednáškovém bloku poskytl základní vhled a fakta o dané oblasti Mgr. Adam Houska z Centra paliativní péče. O psychickém prožívání smrti dítěte rodiči mluvila psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová. Etickému a právnímu rámci dětské paliativy se věnoval MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Příklady z praxe poskytovatelů, včetně konkrétních příběhů, zazněly v odpolední část programu. Náročné začátky poskytování péče hospice Nejste sami,  popisovala Mgr. Věra Šibravová z novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Roli zdravotní sestry při péči o děti v domácím prostředí se věnovala Bronislava Husovská z mobilního hospice Ondrášek. Podpora rodiny v  období přechodu dětského pacienta z léčby na paliativní péči byla tématem Kateřiny Doležalové z Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, FN Brno.

Konference byla organizována především pro zdravotní sestry, lékaře, ale také pro další zájemce z odborné i laické veřejnosti.

Fotogalerie z konference zde

I. Regionální konference Dětské paliativní péče
AKTUALIZACE Jarní setkání na Vysočině