Jaké bylo Jarní setkání na Vysočině?

| Nezařazené

25.5. proběhlo v Jihlavě  „Jarní setkání na Vysočině“ s tématem „Dětské paliativní péče v ČR“. Setkání organizovala Pracovní skupina při ČSPM.

Níže můžete najtí prezentace jednotlivých přednášejících.

 

Program

10:00-11:00 hod.

• Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová
Pracovní skupina Dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP – představení činnosti a cílů
• Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Jan Hřídel
Aktuálně z regionů
• PhDr. Jitka Barlová, PhD., Mgr. Jolana Kopejsková
Raná péče v dětské paliativní péči I.    Raná péče v dětské paliativní péči II.

 

11:00-11:30 hod. Coffee break

11:30-12:30 hod.
• Petra Maryncová, DiS.
Perinatální paliativní péče – součást našeho obzoru
• Andrea Nováková, Marcela Horáková
Samíkem to začalo… – zkušenosti ze začátků domácího hospice
• PhDr. Jitka Barlová, PhD.
Sourozenci, součást příběhů

12:30-13:30 hod. Oběd

13:30-14:30 hod.

• MUDr. Petr Lokaj
Léčba bolesti u dětských pacientů v paliativní péči 
• Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Katalin Štěrbová
Léčba závažných symptomů u dětských pacientů v paliativní péči  I. 
Léčba závažných symptomů u dětských pacientů v paliativní péči  II.
• Prim. MUDr. Irena Závadová
Podkožní podávání léků
• MUDr. Petr Lokaj
Spolupráce s praktickými lékaři pro děti a dorost 

14:30-14:45 Coffee break

14:45-15:45 hod.
• Bc. Bronislawa Husovská, DiS.
Naděje v dětské paliativní péči 

• MUDr. Petr Lokaj, Jiří Krejčí
Reflexe bludného kruhu rozvoje domácí dětské paliativní péče v ČR

• Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová
Závěrečné slovo

 

 

Všem účastníkům děkujeme za aktivní participaci během setkání!

 

Za Pracovní skupinu dětské paliativní péče

 

Jiří Krejčí

ÚVOD DO DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE kurz ICPCN
Mapa podporovatelů dětské paliativní péče