Jarní setkání na Vysočině

| Nezařazené

12.5. proběhlo v Jihlavě  „Jarní setkání na Vysočině“ s tématem „Dětské paliativní péče v ČR“. Setkání organizovala Pracovní skupina při ČSPM a obecně prospěšná společnost TŘI.

V prvním bloku vystoupila Prim. MUDr. Mojžíšová s příspěvkem „Dětská paliativní péče v ČR – úvod do problematiky„, následoval PhDr.  Loučka, Ph.D.,
s prezentací „Úzkosti a naděje v kontextu dětské paliativní péče„. JUDr. H. Krejčíková, Ph.D. s zakončila tuto část problematikou „Právních aspektů dětské paliativní péče„.

Druhý dopolední blok začala přednáškou PhDr. G. Kokešová Kleinová o „Psychologických aspektech paliativní péče u dětí„, na kterou navázala Mgr. B. Husovská, se „Sociální problematika dětské paliativní péče„. Prim. MUDr. I. Závadová zakončila druhou část informacemi o „Hospicové péči o dítě v domácím prostředí„.

Po obědě navazovaly na dopolední přednášky dva workshopy.

  • Pojďme se učit společně (workshop vzájemného sdílení emočně obtížných a komunikačně komplikovaných situací souvisejících s péčí o těžce nemocné
    dítě a jeho rodinu) PhDr. G. Kokešová Kleinová, MUDr. T. Vítečková, MUDr. J. Matějek, Ph.D., Th.D.
  • Výhody a bariéry dětské domácí paliativní péče (facilitovaná diskuze nad překážkami pro poskytování dětské paliativní péče v domácím prostředí, identifikace hlavních výhod) MUDr. L. Cingrošová, J. Krejčí

Všem účastníkům děkujeme za aktivní participaci během setkání!

Stav dětské paliativní péče v ČR
Právní aspekty péče o dětského pacienta