Nové publikace sekce  dětské paliativní péče ČSPM

| Nezařazené

Sekce  dětské paliativní péče ČSPM vydala další publikace, které nabízí volně ke stažení.

Psychosociální podpora při úmrtí miminka

Kniha je průvodcem pro učitele pomáhajících profesí a nabízí techniky vhodné k tomu, aby se studenti naučili porozumět procesu truchlení při perinatální ztrátě, popsat a formulovat význam rituálu rozloučení pro rodiče po perinatální ztrátě, naplánovat psychosociální péči o ženu/rodiče po perinatální ztrátě, efektivně poskytnout psychosociální intervence při úmrtí novorozeného dítěte, aplikovat poznatky o psychoterapeutickém přístupu k ženám/rodičům po perinatální ztrátě do praxe, rozlišit normální a komplikovaný průběh truchlení, vyhodnotit prospěšné strategie pro zvládání zármutku a aplikovat zásady psychohygieny.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Management vybraných symptomů v dětské paliativní péči

Publikace autorů z olomoucké fakultní nemocnice představuje management nejčastějších symptomů v dětské paliativní péči. Je rozčleněna do tří oddílů, z nichž oddíl A uvádí stručné a přehledné informace o jednotlivých symptomech a jejich nefarmakologické i farmakologické léčbě, oddíl B obsahuje šablony možných postupů pro léčbu symptomů použitelné po individuálních úpravách pro praktické užití u konkrétních pacientů a oddíl C srozumitelně popisuje podstatu symptomů a možnosti jejich léčby a je určen pro rodiče a pečující.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Publikace byla přeložena z anglického originálu vydaného organizací Together for Short Lives v roce 2009. Je určena odborníkům na perinatální péči, porodníkům, neonatologům a dalším poskytovatelům služeb pro novorozence, odborníkům na péči o těhotné včetně porodních asistentek a lidí působící v oboru dětské paliativní péče.

České vydání podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Doporučení sekce dětské paliativní péče v době pandemie COVID-19
Setkání na Vysočině se letos uskuteční on-line