„Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení. Jako organizační složka je podřízena České lékařské společnosti JEP (www.cls.cz).

ČSPM je hlavním nositelem odbornosti v oblasti paliativní medicíny v České republice. Definuje a zaštiťuje národní politiku rozvoje paliativní medicíny v ČR, vyvíjí a provádí vzdělávání odborníků v paliativní léčbě a péči, podílí se na výzkumných projektech národních i mezinárodních. ČSPM je kolektivním členem Evropské asociace paliativní péče EAPC.

Sekce dětské paliativní péče vznikla transformací Pracovní skupiny dětské paliativní péče. Cílem sekce je nejen vytvořit standardy pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě udržovat její dostupnost v rámci celé republiky. Jednou z hlavních priorit Sekce je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Velmi důležitým úkolem je i zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.“