Výbor sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně sekce

MUDr. Jan Hálek, místopředseda sekce

MUDr. Jan Hřídel, vedoucí odborného týmu dětské paliativní péče v nemocnicích

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., vedoucí odborného týmu eticko-právní problematiky v dětské paliativní péči

Bc. Jitka Kosíková, vedoucí odborného týmu dětské paliativní péče

Mgr. Kristýna Poláková, vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči

Mgr. Jiří Krejčí, manažer sekce