Odborný seminář na téma Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice v Senátu PČR

| Nezařazené

V pondělí 25.9. proběhl v prostorách Senátu PČR odborný seminář na téma Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice, který se konal pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky v odborné spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP. Věříme, že seminář položil základy pro další rozvoj dětské paliativní péče.

 

Program semináře:

10.00 – 10.15 Zahájení semináře
prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, primářka Dětského oddělení nemocnice Hořovice, pediatr mobilního hospice Cesta domů

10.15 – 10.40 Současný stav dětské paliativní péče v ČR
prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, primářka Dětského oddělení nemocnice Hořovice, pediatr mobilního hospice Cesta domů, Praha

10.40 – 11.00 Eticko–právní aspekty dětské paliativní péče
MUDr. Jan Hřídel, místopředseda Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, pediatr Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN, Praha

11.00 – 11.20 Coffee break

11.20 – 11.40 Kontinuita péče o nevyléčitelně nemocného dětského pacienta – od nemocnice po domácí prostředí
prim. MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, primářka mobilního hospice Cesta domů, Praha

11.40 – 11.55 Specifické potřeby dětského pacienta v domácí PP
Pavel Klimeš, vrchní sestra mobilního hospice Cesta domů, Praha

11.55 – 12.15 Bariéry a příležitosti rozvoje domácí dětské paliativní péče
Mgr. Jiří Krejčí, manažer Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP

12.15 – 12.55 Panelová diskuze
Moderuje Jan Kulhavý

Účastníci: prim. MUDr. Lumír Kantor, PhD., prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, MUDr. Jan Hřídel, prim. MUDr. Irena Závadová, Pavel Klimeš, zástupce MZ, MPSV, svazu zdravotních pojišťoven, ČLK

12.55 Závěr a poděkování
prim. MUDr. Lumír Kantor, PhD., prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

13.00 Tisková konference

 

Gestor akce: Lumír Kantor

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR
Šance pro nevyléčitelně nemocné děti