Praktická doporučení pro organizaci paliativní péče na novorozeneckých odděleních
ANALÝZA Poskytování dětské paliativní péče