Nové publikace sekce  dětské paliativní péče ČSPM
Vznik Institutu Pallium