Školící akce Dětská paliativní péče

| Nezařazené

Mobilní hospic Ondrášek pořádá školící akci

Dětská paliativní péče
Lektor: MUDr. Hana Lažová
Datum: 1.6.2017
Čas: 13.00 – 18.00 hodin
Adresa: MH Ondrášek, Gurťjevova 459/11, Ostrava – Zábřeh

Anotace kurzu

Cílem kurzu je přiblížit lékařům pečujícím o děti realizaci paliativní péče v domácím prostředí. Účastnící získají povědomí o skupinách dětí, jimž je paliativní péče určena. Za jakých podmínek a jakým způsobem je možné paliativní péči v domácím prostředí poskytovat. Účastníci kurzu budou seznámeni s nejčastějšími symptomy umírajících dětí a možnostmi léčebných a ošetřovatelských postupů umožňujících péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dítě i v domácích podmínkách. V kurzu budou také představeny kazuistiky dětí, jimž byla paliativní péče v domácím prostředí poskytována.
Komu je akce určena: lékařům, kteří se setkávají s vážně nemocnými, umírajícími dětmi a jejich rodiči nebo zájemcům o tuto problematiku.
Přednášející: MUDr. Hana Lažová vystudovala Lékařskou fakultu MU v Brně. Od roku 2005 pracuje na Klinice dětského lékařství FN Ostrava. Atestovala v oboru pediatrie. Věnuje se dětské revmatologii. V Mobilním hospici Ondrášek působí od roku 2012. Poskytuje specializovanou paliativní péči pro děti.

Kontaktní osoba: Mgr. Naďa Satolová, koordinátorka Centra vzdělávání MH Ondrášek, vzdelavani@mhondrasek.cz tel. 777 946 777
Kurz je zdarma a je realizován v rámci projektu MZ ČR. Na místě budeme vybírat jen administrační poplatek 200,- Kč, obdržíte skripta a občerstvení.

Martina Hůková jako Večerní host Radiožurnálu
ÚVOD DO DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE kurz ICPCN