Programový výbor

  MUDr. Jan Hřídel (předseda programového výboru)

Mgr. et Mgr. Hana Benešová

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

MUDr. Jan Hálek

Bc. Bronislava Husovská

Bc. Jitka Kosíková

MUDr. Mahulena Mojžíšová

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

MUDr. Katalin Štěrbová

Organizační výbor

Eva Moravcová

Jiří Krejčí